RECON Bohemia, a.s.

Evropská 442/199
16100  Praha, Liboc, Česká republika

Opis

Popis činnosti

Provádíme předprojektovou, projektovou a inženýrskou činnost, audity projektů a pasportizace. Nabízíme autorské dozory projektanta, rozpočty staveb, zpracování nákladové části projektu, digitální zaměření stávajícího stavu objektů, znalecké posudky, inženýrsko–geologické a hydrogeologické průzkumy.

Branže/Obor

Služby: Stavební odborník

Oblast činnosti

Česká republika / Hlavní město Praha

Související zboží a služby: Stavební odborník Praha

Kontakt


Počet zobrazení stránky: 552